Polityka prywatności i plików cookies

Przez Izabela

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies Użytkowników przez Administratora strony https://issabelall.pl/

Administratorem jestem ja, czyli Izabela Adamek. Kontakt ze mną jest możliwy pod adresem e-mail izka28for@wp.pl.

DANE OSOBOWE

Administrator bloga Issabelall gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Są one gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator informuje Użytkownika, że dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. Pamiętaj, że podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3. prawo do przenoszenia danych;
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

PLIKI COOKIES

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyly niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji korzystanie z bloga Issabelall przez Użytkownika może być utrudnione. Administrator informuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

LOGI SERWERA

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się blog Issabelall. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Dane zapisane w logach nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący administrowaniu Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w Mad Ventures Patryk Kozioł pod marką OpiekunBloga. Administrator niniejszym informuje, że w celu przechowywania danych na serwerze, powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotowi opiekunbloga.pl – Mad Ventures Patryk Kozioł, ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP 558-175-39-91.

FORMULARZ KONTAKTOWY/KONTAKT EMAIL

Jeśli Użytkownik wyśle wiadomość do Administratora, podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te są przechowywane w skrzynce mailowej w wp.pl. w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi Użytkownikowi. Osoby trzecie nie będą miały dostępu do tych danych. Kontaktując się z Administratorem poprzez email Użytkownik w sposób naturalny przekazuje swój adres email jako adres nadawcy. Użytkownik może w treści wiadomości przekazać inne swoje dane osobowe. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu. Dane osobowe przekazane w ramach kontaktu email służą jedynie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

KOMENTARZE

W przypadku dodania przez Użytkownika komentarza do postu na moim blogu, podane dane nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w WordPressie na serwerze w Mad Ventures Patryk Kozioł pod marką OpiekunBloga w celach zarządzania komentarzami i ich moderowania. Inne osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu. Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie adresu email Użytkownika może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy Użytkownik jej używa. Po zatwierdzeniu komentarza obrazek profilowy Użytkownika jest widoczny publicznie przy komentarzu dodanym przez Użytkownika.

MEDIA

Użytkownik wgrywając na Stronę obrazki winien unikać przesyłania obrazków z tagami lokalizacji. W przeciwnym wypadku odwiedzający Stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator informuje, że istnieje możliwość udostępniania treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Instagram, Facebook.

INNE TECHNOLOGIE

Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających Stronę, które mogą służyć tworzeniu analiz statystycznych, np. z jakiego regionu notuje się najwięcej odwiedzin. Ponadto mogą być one przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że stosuje następujące technoogie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

  1. piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych;
  2. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony, zbierane informacje nie pozwalają na identyfikację Użytkownika;

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Polityka prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które został zamieszczone na Stronie komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w Polityce Prywatności. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości swojej strony internetowej, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do swojej Strony oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora.